ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

quickcart-eshop Ltd („quickcart-eshop“) provozuje quickcart-eshop.cz a může provozovat další webové stránky. Zásady společnosti quickcart-eshop respektují vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek.

Návštěvníci webových stránek

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek shromažďuje quickcart-eshop informace, které neumožňují identifikaci osob, o druhu, který webové prohlížeče a servery obvykle zpřístupňují, jako je typ prohlížeče, preference jazyka, odkazující stránka a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Účelem quickcart-eshop při shromažďování jiných než osobních údajů je lépe porozumět tomu, jak návštěvníci quickcart-eshop používají jeho webové stránky. Quickcart-eshop může čas od času zveřejnit v souhrnu informace, které neumožňují identifikaci osob, např. Zveřejněním zprávy o trendech v používání jeho webových stránek.

quickcart-eshop také shromažďuje potenciálně osobní identifikační údaje, jako jsou adresy IP (Internet Protocol), pro přihlášené uživatele a pro uživatele zanechávající komentáře k blogům / webům quickcart-eshop.cz. quickcart-eshop zveřejňuje pouze přihlášené IP adresy uživatelů a komentátorů za stejných okolností, jaké používá a zveřejňuje informace umožňující identifikaci osob, jak je popsáno níže, kromě toho, že IP adresy a e-mailové adresy komentátorů jsou viditelné a zveřejněny správcům blogu / webu, kde komentář zůstal.

Shromažďování osobních údajů

Někteří návštěvníci webových stránek quickcart-eshop se rozhodnou komunikovat s quickcart-eshop způsoby, které vyžadují quickcart-eshop shromažďovat osobní identifikační údaje. Množství a typ informací, které Quickcart-Eshop shromažďuje, závisí na povaze interakce. Žádáme například návštěvníky, kteří se přihlásí na quickcart-eshop.cz, aby poskytli uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Od těch, kteří provádějí transakce s eshopem quickcart-eshop, se požaduje, aby poskytli další informace, v případě potřeby včetně osobních a finančních informací potřebných ke zpracování těchto transakcí. Quickcart-eshop v každém případě shromažďuje tyto informace pouze v míře nezbytné nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníka s quickcart-eshopem. quickcart-eshop nezveřejňuje osobní údaje, které jsou popsány níže. A návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnout informace umožňující identifikaci osob s výhradou, že jim mohou bránit v provádění určitých činností souvisejících s webovými stránkami.

Agregovaná statistika

quickcart-eshop může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků svých webových stránek. quickcart-eshop může tyto informace zobrazit veřejně nebo je poskytnout ostatním. Služba quickcart-eshop však nezveřejňuje osobní údaje, které jsou popsány níže.

Ochrana určitých informací umožňujících identifikaci osob

quickcart-eshop zveřejňuje potenciálně osobně identifikující a osobně identifikující informace pouze těm svým zaměstnancům, dodavatelům a přidruženým organizacím, které (i) musí tyto informace znát, aby je mohly zpracovat jménem quickcart-eshop nebo poskytovat služby dostupné na quickcart – webové stránky obchodu a (ii), které se dohodly, že je nesdělují ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo vaši domovskou zemi; používáním webových stránek quickcart-eshop souhlasíte s přenosem těchto informací na ně. quickcart-eshop nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní a osobní identifikační údaje. Kromě výše uvedených zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací, quickcart-eshop zveřejňuje potenciálně osobně identifikující a osobně identifikující informace pouze v reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou vládní žádost nebo v případě, že quickcart-eshop věří v dobré víra, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně vlastnictví nebo práv rychlého eshopu, třetích stran nebo široké veřejnosti. Pokud jste registrovaným uživatelem webových stránek quickcart-eshop a zadali jste svou e-mailovou adresu, může vám quickcart-eshop občas poslat e-mail s informacemi o nových funkcích, vyžádat si zpětnou vazbu nebo vás pouze informovat o tom, co se děje s rychlým eshopem a našimi produkty. Pokud nám pošlete požadavek (například e-mailem nebo prostřednictvím některého z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo jej zveřejnit, abychom nám pomohli vyjasnit nebo odpovědět na vaši žádost nebo nám pomohli podpořit ostatní uživatele. quickcart-eshop přijímá veškerá přiměřeně nezbytná opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, použití, změně nebo zničení potenciálně osobních a osobních údajů.

Soubory cookie

Cookie je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka a které prohlížeč návštěvníka poskytuje webu pokaždé, když se návštěvník vrátí. quickcart-eshop používá cookies, aby pomohl quickcart-eshop identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich používání webových stránek quickcart-eshop a jejich přístup na web

Obchodní převody

Pokud by byl pořízen quickcart-eshop nebo v podstatě veškerá jeho aktiva, nebo v nepravděpodobném případě, že by quickcart-eshop zanikl nebo vstoupil do bankrotu, informace o uživateli by byly jedním z aktiv, které jsou převedeny nebo získány třetí stranou. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že každý nabyvatel quickcart-eshopu může nadále používat vaše osobní údaje, jak je stanoveno v těchto zásadách.

Reklamy

Reklamy zobrazené na kterémkoli z našich webových stránek mohou být uživatelům doručovány reklamními partnery, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují reklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám pošlou online reklamu, aby shromáždil informace o vás nebo jiných osobách, které váš počítač používají. Tyto informace umožňují reklamním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání cookies v obchodě quickcart-eshop a nevztahují se na používání cookies žádnými inzerenty.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Přestože je většina změn pravděpodobně malá, může quickcart-eshop čas od času a podle vlastního uvážení quickcart-eshop změnit své zásady ochrany osobních údajů. quickcart-eshop doporučuje návštěvníkům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny v zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte účet quickcart-eshop.cz, můžete také dostávat upozornění informující o těchto změnách. Vaše další používání tohoto webu po jakékoli změně v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude představovat vaše přijetí takové změny.